Balbieriškio PSPC teikia visas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas: šeimos medicinos, akušerijos, odontologijos.