Pradžia

Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

Registratūra:    (Tel.) +370 319 59549

Prof. A. Unikauskas Gyd. I. Pivoriūnienė

Gydytojų pasisakymai apie vakciną:

B. Jonuška E. Kulikauskas A. Ambrozaitis

M. Gedminas A. Macas R. Kalėdienė

Pacientams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdas parenkamas, paskambinus tel. Nr. 8 319 59547, 8 687 71062 , atsižvelgiant į paciento, kuris kreipėsi į įstaigą, sveikatos būklę.

Šiomis dienomis nebus teikiamos imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos.